W listopadzie br. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Po wejściu w życie jego przepisy będą regulowały funkcjonowanie takich zakładów jak nasz, zlokalizowany w Janczycach, w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Przed podpisaniem projekt rozporządzenia musiał przeczekać wyznaczony przez Komisję Europejską okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej (tzw. standstill). Jest to czas, w którym do projektu mogą zostać zgłoszone komentarze lub opinie szczegółowe. Ponieważ w oznaczonym okresie takich komentarzy i opinii nie zgłoszono, 10 listopada 2015 r. rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Środowiska.

Większość jego przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.