Dostawa kompaktora kołowego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert na „Dostawę kompaktora kołowego”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj