POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej,...
Marszałek województwa z wizytą w zakładzie

Marszałek województwa z wizytą w zakładzie

11 kwietnia br. nasz zakład odwiedził Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. W czasie spotkania marszałek zwiedził instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, powadzoną przez nasze przedsiębiorstwo. W czasie rozmowy dopytywał o problemy...
Sezon wycieczek szkolnych rozpoczęty

Sezon wycieczek szkolnych rozpoczęty

Wiosenna aura zachęca szkoły do odwiedzania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Jest to dobra okazja do kształtowania postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez motywowanie do segregowania odpadów oraz uwrażliwianie na problemy związane...