Ogłoszony został przetarg na „Ubezpieczenia komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach”.

Termin składania ofert to 30 czerwca 2022 r., godz. 09:00, a na godz. 10:00 tego dnia zaplanowano otwarcie ofert. Dokumenty zawierające wszelkie niezbędne informacje związane z postępowaniem zostały zamieszczone na stronie miniportal.uzp.gov.pl.