Zakład Utylizacji Odpadów

[well class=”fontawesome-section” ]

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami numer 1 Województwa Świętokrzyskiego. Obszar ten obejmuje około 150 tysięcy mieszkańców.

  • Janczyce 50, 27-552 Baćkowice
  •  +48 500 031 418
  • przyjęcie odpadów do ZUOK w Janczycach
  • przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  • zagospodarowanie odpadów
  •  +48 500 031 424
  • kierownik zakładu

[/well]

[well class=”float-image-section”]

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach

posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami numer 1 Województwa Świętokrzyskiego. Obszar ten obejmuje około 150 tysięcy mieszkańców.
Na terenie zakładu znajdują się trzy instalacje służące do zagospodarowania odpadów:

  • instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów
  • kompostownia
  • kwatera składowania

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów służy do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Sortownia jest wyposażona w półautomatyczną linię o przepustowości 22 tys. ton odpadów na rok. Zakład odzyskuje surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale żelazne i nieżelazne.
Instalacja do stabilizacji odpadów biodegradowalnych składa się z trzech modułów systemu Biodegma oraz placu dojrzewania o powierzchni 7 tys. m2. W instalacji tej kompostuje się odpady biodegradowalne zebrane selektywnie oraz frakcję biodegradowalną z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów.
Składowisko posiada dwie kwatery, o łącznej powierzchni 3,64 ha. Deponowane są tu odpady pochodzące z mechanicznego przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania oraz inne odpady, które nie nadają się do odzysku.
Aktualnie trwa rozbudowa Zakładu, mająca na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, a także zapewnienie gminom zrzeszonym w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki wymaganych poziomów recyklingu odpadów surowcowych oraz redukcję odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.
Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych obiektów: sortowni i kompostowni oraz wyposażenie tych instalacji w maszyny i sprzęt.
[/well]