Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Rekultywacja kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w m. Janczyce”.

Termin składania ofert mija 4. stycznia 2022 r. o godzinie 9:00, a otwarcie złożonych ofert nastąpi godzinę później.

Wszystkie niezbędne informacje związane z postępowaniem zostały opublikowane na stronie miniportal.uzp.gov.pl (kliknij tutaj).