Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym prowadzonym ze względu na wartość zamówienia z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i za rok 2022, oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.

Kryterium oceny ofert w 100% stanowi cena.

Szczegóły dotyczące zapytania znaleźć można w poniższych załącznikach

  1. Zapytanie ofertowe (msword 67 kB)
  2. Karta informacyjna (pdf 874 kB)