Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn. „Modernizacja układu zasilania” oraz „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

Inspektor nadzoru będzie sprawował w szczególności funkcje:

 

  1. Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa budowlanego,
  2. Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,
  3. Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji Kontraktu,
  4. Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji,
  5. Podmiotu monitorującego w okresie zgłaszania wad dla zamówień, zrealizowanych w ramach kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.

 

Zapytanie ofertowe dostępne tutaj (rozmiar 28 MB)

Informacja o wyniku postępowania (rozmiar 703 kB)