Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) ogłasza zapytanie ofertowe na usługę zarządzania projektem pn. „Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w MZGOK Sp. z o.o. w Janczycach”.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w związku z prowadzonym projektem pn. „Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w MZGOK Sp. z o.o. w Janczycach” dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , działanie 4.2. Gospodarka odpadami.

Usługa będzie realizowana w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r., a oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 19. marca 2021 r., do godz. 15.00.

Więcej informacji w załączonych dokumentach:

  1. Zapytanie ofertowe (.doc 139 kB)
  2. Załącznik 1 (.doc 129 kB)
  3. Załącznik 2 (.doc 127 kB)
  4. Odpowiedzi na pytania (.pdf 139 kB)
  5. Zmiana treści zapytania ofertowego (.pdf 131 kB)
  6. Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego (.pdf 314 kB)