Informujemy, że od 2 września do 15 października br. na terenie objętym naszym działaniem prowadzony będzie bezpłatny odbiór opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Zainteresowani skorzystaniem z naszej usługi proszeni są o zgłoszenie (pod nr tel. 41 330 43 02) chęci wywozu tego typu odpadów najpóźniej w dniu poprzedzającym, określony w harmonogramie, termin odbioru dla danej miejscowości.

Przypominamy też, że opony, elektroodpady i odpady wielkogabarytowe należy wystawić do trasy przejazdu samochodu śmieciarki najpóźniej do godziny 7:00

Ze szczegółowym opisem kiedy i na terenie jakich miejscowości będzie prowadzona akcja można zapoznać się klikając poniższy link.

SPRAWDŹ