Uprzejmie prosimy o stosowanie się do obowiązujących na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zasad zbiórki odpadów komunalnych.

 

Przypominamy, że efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w ramach zakładu zagospodarowania odpadów i przekazywanych do recyklingu.

 

Stąd też karygodne są, nierzadkie, przypadki używania worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów (szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, papieru) w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, czyli do zbierania śmieci zmieszanych. Takie zachowanie powoduje, że odpady zmieszane są kierowane do przetwarzania wraz z odpadami surowcowymi i zakłócają procesy technologiczne, obniżając efektywność działania instalacji do przetwarzania odpadów.

 

Apelujemy zatem o stosowanie do zbierania odpadów zmieszanych innych worków niż te oznaczone kolorami – niebieskim zielonym i żółtym.
Przypominamy, że odpady zmieszane zbierane powinny być w pojemnikach, a w sytuacji, gdy pojemnik nie jest wystarczający można je gromadzić w workach, np. w ogólnodostępnych w sklepach workach na śmieci. Nie wolno ich natomiast zbierać w workach przeznaczonych na surowce wtórne.
Informujemy jednocześnie, że odpady zmieszane zebrane w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki nie będą odbierane przez załogi śmieciarek.

 

W przypadku wątpliwości zachęcamy do rzutu oka na naszą stronę internetową mzgok.com.pl, gdzie prezentujemy informacje dla mieszkańców dotyczące zasad zbierania odpadów.