HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021 r.

GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

harmonogram odbioru odpadów Lipnik

bioodpady gm. Lipnik

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny. W przypadku gdy sprzęt będzie zdemontowany, odpady nie zostaną odebrane.

W ramach zbiórki można oddać maksymalnie 4 sztuki opon do 1,20 m średnicy oraz maksymalnie 2 sztuki opon powyżej 1,20 m średnicy.

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.

– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021 r.

GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

bioodpady gm. Lipnik

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny. W przypadku gdy sprzęt będzie zdemontowany, odpady nie zostaną odebrane.

W ramach zbiórki można oddać maksymalnie 4 sztuki opon do 1,20 m średnicy oraz maksymalnie 2 sztuki opon powyżej 1,20 m średnicy.

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.

– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – DEKLAROWANY ODBIÓR 1 X W MIESIĄCU

bioodpady gm. Lipnik

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o. – tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021 r.

 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – DEKLAROWANY ODBIÓR 1 X W MIESIĄCU

bioodpady gm. Lipnik

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.

– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 241

Harmonogram wersja do druku
Pobierz (pdf 618 kB)