MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kontenera asenizacyjnego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłosił przetarg na dostawę kontenera asenizacyjnego. Zakład chce zamówić urządzenie fabrycznie nowe, które ma posiadać jednokomorowy zbiornik o kształcie cylindrycznym. Jego pojemność ma wynosić 10 tys. litrów. Zbiornik powinien posiadać wzmocnienie pierścieniami zewnętrznymi, a grubość blachy zbiornika – to co najmniej 5 mm. Pełen opis […]

Czytaj
Dostawa używanego kompaktora
Czytaj

Dostawa używanego kompaktora – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (MZGOK) ogłosił przetarg, przedmiotem którego jest dostawa używanego kompaktora. Jak wskazuje Zamawiający, maszynę powinien charakteryzować przebieg nie większy niż 11.000 mtg i ciężar roboczy wynoszący nie mniej niż 35 ton i nie więcej niż 40 ton. Rok produkcji MZGOK określił, jako „nie wcześniej niż 1999 rok”. Więcej […]

Czytaj
MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Pracownik poszukiwany

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Kierowca samochodu śmieciarki, ładowacz Obowiązki Kierowca – kierowanie samochodem śmieciarką podczas zbiórki odpadów. Ładowacz – załadunek pojemników z odpadami zmieszanymi, załadunek i rozładunek worków z odpadami segregowanymi, załadunek i rozładunek odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. Wymagania Posiadanie prawa jazdy kategorii C, mile widziane posiadanie […]

Czytaj
MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Potrzebny kontener asenizacyjny – ponowne postępowanie

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza ponowne postępowanie w sprawie dostawy kontenera asenizacyjnego. Zakład chce zamówić urządzenie fabrycznie nowe. Ma ono posiadać jednokomorowy zbiornik o kształcie cylindrycznym. Jego pojemność wynosi 10 000 litrów. Powinien posiadać wzmocnienie zbiornika pierścieniami zewnętrznymi, a grubość blachy zbiornika – to min. 5 mm. Więcej informacji znaleźć można […]

Czytaj
Doczyszczanie puszki aluminiowej
Czytaj

Doczyszczanie puszki aluminiowej – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza ponowny przetarg pt.: ,,Modernizacja sortowni – doposażenie linii sortowniczej w stanowisko do doczyszcznia puszki aluminiowej”. Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7bfe6bc0-7ba3-40ed-b887-b464b65668c8. (zdjęcie ilustracyjne)

Czytaj
Dostawa używanego samochodu śmieciarki
Czytaj

Dostawa używanego samochodu śmieciarki – przetarg

Dostawa używanego samochodu śmieciarki do obsługi nieruchomości o utrudnionym dojeździe jest przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach. Więcej informacji na wskazanej stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e3c2785-b46f-4496-ad9f-103011f26006. fot. na otwarcie P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)

Czytaj
Doposażenie sortowni – przetarg
Czytaj

Doposażenie sortowni – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg pt.: ,,Modernizacja sortowni – doposażenie linii sortowniczej w stanowisko do doczyszcznia puszki aluminiowej”. Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a375d57-f010-4295-81c8-54ccd4b1368e

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.