Aktualności

Dostawa worków do segregacji odpadów – czekamy na oferty!

Dostawa worków do segregacji odpadów – czekamy na oferty!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zachęca do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa worków do segregacji odpadów. Termin składania ofert upływa 28. października br. o godz. 9:00, a otwarcie złożonych ofert...

Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie

Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym razem przedmiotem zamówienia jest „Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie”. Maszyna powinna spełniać...

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup...

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”. Jak wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiotem przetargu...

Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Janczycach informuje, że z powodu remontu strefy wjazdu i wyjazdu wagi samochodowej w dniach 06.09.2021-09.09.2021r., przyjęcie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zostaje...

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kontenera asenizacyjnego

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kontenera asenizacyjnego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłosił przetarg na dostawę kontenera asenizacyjnego. Zakład chce zamówić urządzenie fabrycznie nowe, które ma posiadać jednokomorowy zbiornik o kształcie cylindrycznym. Jego pojemność ma...

Dostawa używanego kompaktora – przetarg

Dostawa używanego kompaktora – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (MZGOK) ogłosił przetarg, przedmiotem którego jest dostawa używanego kompaktora. Jak wskazuje Zamawiający, maszynę powinien charakteryzować przebieg nie większy niż 11.000 mtg i ciężar roboczy wynoszący...

Pracownik poszukiwany

Pracownik poszukiwany

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Kierowca samochodu śmieciarki, ładowacz Obowiązki Kierowca - kierowanie samochodem śmieciarką podczas zbiórki odpadów.Ładowacz – załadunek pojemników z odpadami...

Potrzebny kontener asenizacyjny – ponowne postępowanie

Potrzebny kontener asenizacyjny – ponowne postępowanie

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza ponowne postępowanie w sprawie dostawy kontenera asenizacyjnego. Zakład chce zamówić urządzenie fabrycznie nowe. Ma ono posiadać jednokomorowy zbiornik o kształcie cylindrycznym. Jego pojemność...

Przetarg na dostawę kontenera asenizacyjnego

Przetarg na dostawę kontenera asenizacyjnego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę kontenera asenizacyjnego. Szczegóły postępowania dostępne są na wskazanej stronie internetowej...

Doczyszczanie puszki aluminiowej – przetarg

Doczyszczanie puszki aluminiowej – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza ponowny przetarg pt.: ,,Modernizacja sortowni – doposażenie linii sortowniczej w stanowisko do doczyszcznia puszki aluminiowej”. Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są na stronie...

Dostawa używanego samochodu śmieciarki – przetarg

Dostawa używanego samochodu śmieciarki – przetarg

Dostawa używanego samochodu śmieciarki do obsługi nieruchomości o utrudnionym dojeździe jest przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach. Więcej informacji na wskazanej stronie internetowej...