Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Baćkowice 2022 r.

Gospodarstwa domowe oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe