Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach informuje, że usterka wagi została usunięta. W związku z tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znów przyjmuje odpady.