Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50, 27-552 Baćkowice zatrudni dwóch pracowników na stanowisko:

Ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy-obsługa linii sortowniczej

Obowiązki

1.Praca przy obsłudze śmieciarki w zakresie:

– załadunek pojemników i worków z odpadami zmieszanymi,

– załadunek i rozładunek worków z odpadami segregowanymi,

– załadunek i rozładunek odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci,

– dostarczanie klientom pojemników, worków na odpady i surowce wtórne.

2. Praca przy obsłudze linii sortowniczej na hali sortowni – jeżeli nie jest ustalony wyjazd w trasę.

Wymagania

  1. Rzetelność;
  2. Pracowitość.

Warunki zatrudnienia

  1. Forma zawarcia umowy – umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące)
  2. Wymiar czasu pracy – pełny etat
  3. Przybliżona data zatrudnienia 06.05.2024
  4. Wynagrodzenie miesięczne brutto 4242,00 zł (a od 01.07.2024 4300,00 zł)
  5. Miejsce wykonywania pracy – MZGOK Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, teren odbioru odpadów

Dodatkowe informacje

  1. Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji na adres: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice do dnia 25.04.2024 do godz.  1500 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy:  Ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy-obsługa linii sortowniczej”
  2. Dokumenty aplikacyjne: List motywacyjny, CV i muszą być opatrzone następującą klauzulą zgody:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych obowiązuje przez okres 12 miesięcy”. Dokumenty muszą być w sposób czytelny podpisane przez kandydata do pracy.

Należy także dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną RODO (plik w załączeniu poniżej).

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

4. Oferty wysłane na adres email będą usuwane.

5. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 605533283.

Załącznik:

Klauzula informacyjna RODO