Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, że ogłosił zamówienie na Usługi ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są na stronie ezamowienia.gov.pl.