27 grudnia 2023 roku nie będą zabierane

pojemniki na odpady, ponieważ zostają w

Państwa użytkowaniu na kolejny okres.