Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami

Komunalnymi Spółka z o.o. informuje,

że dnia 22.12.2023 roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Janczycach (PSZOK)

będzie

czynny do godziny 13:30.