11 kwietnia br. nasz zakład odwiedził Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.
W czasie spotkania marszałek zwiedził instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, powadzoną przez nasze przedsiębiorstwo. W czasie rozmowy dopytywał o problemy związane z funkcjonowaniem zakładu oraz o potrzeby i plany na przyszłość, w realizacji których marszałek zaproponował pomoc i współpracę.