Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Jednocześnie postępowanie ma wyłonić wykonawcę kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych o powierzchni użytkowej 996,3 m2 oraz pranie i suszenie odzieży roboczej pracowników. W ramach sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług minimum pięć razy w tygodniu (w dni pracujące dla Zamawiającego).

 

Więcej informacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (436 kB)
  2. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (pdf 496 kB)
  3. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (pdf 652 kB)