Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierowca samochodu śmieciarki, ładowacz

Obowiązki
 1. Kierowca – kierowanie samochodem śmieciarką podczas zbiórki odpadów.
 2. Ładowacz – załadunek pojemników z odpadami zmieszanymi, załadunek i rozładunek worków z odpadami segregowanymi, załadunek i rozładunek odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.
Wymagania
 1. Posiadanie prawa jazdy kategorii C, mile widziane posiadanie prawa jazdy kategorii CE.
Warunki zatrudnienia
 1. Forma zawarcia umowy – umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące)
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 3. Data zatrudnienia  lipiec 2021
 4. Wynagrodzenie miesięczne brutto – wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona indywidualnie z poszczególnymi kandydatami, w zależności od umiejętności i doświadczenia.
 5. Miejsce wykonywania pracy – MZGOK Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice
Dodatkowe informacje
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji na adres: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – Kierowca samochodu śmieciarki, ładowacz” do dnia 25.06.2021 do godz.  1200 .  
 2. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV muszą być opatrzone następującą klauzulą zgody: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

…………………………………….

       (podpis kandydata do pracy)

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 605 533 283

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Janczyce 50, 27-552 Baćkowice

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować pod następującym adresem:

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Inne dane, np. dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być wycofana w dowolnym momencie. MZGOK Sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgodę tą można wycofać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji przechowywane będą w tej jak i przyszłych rekrutacjach, przez okres do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan następujące prawa:

prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o konieczności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie obowiązującym z art. 221 K.p. jest konieczne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

Informacja o profilowaniu danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane

……………………………………….. 
podpis kandydata do pracy         

 

 1. Ogłoszenie o pracę (docx 23 kB)