Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

Termin składania ofert upływa 21 listopada 2022 r. o godz. 9:00, a otwarcie złożonych ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na stronie miniportal.uzp.gov.pl.