Zachęcamy do składania ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, w ciągu roku, 100 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – PALIWO

SIWZ PALIWO 2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA