Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zachęca do składania ofert w przetargu na dostawę używanych samochodów – śmieciarek.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp. gov.pl.

Przetarg obejmuje dostawę następujących pojazdów specjalistycznych:

  • Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
  • Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych;
  • Samochód śmieciarka dwukomorowa do selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegóły dostępne są w załączonych poniżej plikach:

  1. Ogłoszenie o przetargu (.pdf 122 kB)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf 5 MB)
  3. Załącznik 1a (.doc 34 kB)
  4. Odpowiedzi na pytania (.pdf 268 kB)
  5. Informacja z sesji otwarcia ofert (.pdf 415 kB)
  6. Informacja o wyniku postępowania (.pdf 452 kB)
  7. Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf 66 kB)