Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem jest dostawa – w formie leasingu operacyjnego – dwóch fabrycznie nowych pojazdów do wywozu odpadów.

Pierwszy z pojazdów ma być wyposażony w podwozie trzyosiowe z zabudową dwukomorową, z tylnym, niezależnym dla obu komór, załadunkiem odpadów. Natomiast druga z zamawianych śmieciarek ma być również pojazdem na podwozu trzyosiowym, ale z zabudową jednokomorową, z tylnym załadunkiem odpadów.

Termin składania ofert upływa 25 września 2023 r. o godz. 9:00, a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia dostępne są na stronie ezamowienia.gov.pl.