Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.

Termin składania ofert upływa 20 października 2022 r. o godz. 9:00, ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Więcej informacji na stronie miniportal.uzp.gov.pl