Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na „dostawę” pn. „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej”.

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie czekał na oferty do 18 listopada 2022 r. do godz. 9:00 (termin otwarcia złożonych ofert to 18 listopada 2022 r., godz. 10:00).

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są na stronie miniportal.uzp.gov.pl.