Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej.

Termin składania ofert został ustalony na 24 października 2022 r. na godzinę 9:00, a otwarcie złożonych ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00.

Więcej informacji, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia i ogłoszenie o przetargu znaleźć można na stronie miniportal.uzp.gov.pl.