Wiosenna aura zachęca szkoły do odwiedzania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Jest to dobra okazja do kształtowania postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez motywowanie do segregowania odpadów oraz uwrażliwianie na problemy związane z ochroną środowiska.
Celem wycieczek jest zwiedzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz zapoznanie dzieci i młodzieży ze sposobem postępowania z odpadami, metodami ich obróbki i przygotowania do recyklingu.
Jedną z pierwszych grup w tym roku stanowili uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy (widoczni na fotografii).