Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza postępowanie w sprawie zakupu energii elektrycznej. Zainteresowane podmioty powinny zapoznać się z poniższymi dokumentami, w których określone są warunki postępowania.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (.docx 97 kB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 247 kB)
  3. Odpowiedzi na pytania – 1 (.pdf 470 kB)
  4. Odpowiedzi na pytania – 2 (.pdf 406 kB)
  5. Załącznik nr. 1 (.xlsx 13 kB)
  6. Informacja z sesji otwarcia ofert (.doc 31 kB)
  7. Informacja o wyniku postępowania (.pdf 486 kB)