Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi zmieni się sposób segregacji. Mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej dostaną trzy worki na selektywną zbiórkę:
– niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę
– żółty z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale
– zielony z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego