Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn. „Modernizacja układu zasilania” oraz „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.   Inspektor nadzoru będzie sprawował w szczególności funkcje:   Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu i […]

Czytaj