Zakup energii elektrycznej – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza postępowanie w sprawie zakupu energii elektrycznej. Zainteresowane podmioty powinny zapoznać się z poniższymi dokumentami, w których określone są warunki postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu (.docx 97 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 247 kB) Odpowiedzi na pytania – 1 (.pdf 470 kB) Odpowiedzi na pytania – 2 (.pdf 406 kB) […]

Czytaj