Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji układu zasilania.

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania mająca na celu zapewnienie odpowiedniego zapotrzebowania energetycznego urządzeń instalowanych w ramach przeprowadzanej modernizacji sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (ZUOK).

 

W ramach modernizacji układu zasilania należy wykonać prace obejmujące dostosowanie istniejącej w ZUOK stacji transformatorowej, układu zasilania i układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy – zgodnie z projektem wykonawczym i warunkami przyłączenia. Zamówieniem objęte jest także doprowadzenie zasilania w miejsca wskazane w wytycznych technicznych przez dostawcę wyposażenia technologicznego, a także wykonanie odpowiednich pomiarów potwierdzających wykonanie zainstalowanych mocy.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są w poniższych załącznikach

 

  1. Ogłoszenie o przetargu (doc. 25 kB);
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
  3. Załącznik nr 8 – Opis techniczny z przedmiarem robót (pdf 167 kB) ;
  4. Załącznik nr 9a – Projekt wykonawczy i warunki przyłączenia (pdf  3,71 MB);
  5. Załącznik nr 9b – Projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, PLAN SYTUACYJNY (pdf 1,34 MB);
  6. Załącznik nr 9c – projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, SCHEMAT ZASILANIA SORTOWNI ODPADÓW (pdf 944 kB);
  7. Załącznik nr 9d – projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, PRZEDŁUŻENIE WARUNKÓW (pdf 400 kB);
  8. Załącznik nr 10 – wytyczne zasilania opracowane przez dostawcę technologii (pdf 1,07 MB).
  9. Informacja z otwarcia ofert (pdf 412 kB)
  10. Informacja o wyniku postępowania (pdf 454 kB)