MZGOK Baćkowice Janczyce

Modernizacja układu zasilania – ogłoszenie o przetargu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji układu zasilania.

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania mająca na celu zapewnienie odpowiedniego zapotrzebowania energetycznego urządzeń instalowanych w ramach przeprowadzanej modernizacji sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (ZUOK).

 

W ramach modernizacji układu zasilania należy wykonać prace obejmujące dostosowanie istniejącej w ZUOK stacji transformatorowej, układu zasilania i układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy – zgodnie z projektem wykonawczym i warunkami przyłączenia. Zamówieniem objęte jest także doprowadzenie zasilania w miejsca wskazane w wytycznych technicznych przez dostawcę wyposażenia technologicznego, a także wykonanie odpowiednich pomiarów potwierdzających wykonanie zainstalowanych mocy.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są w poniższych załącznikach

 

  1. Ogłoszenie o przetargu (doc. 25 kB);
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
  3. Załącznik nr 8 – Opis techniczny z przedmiarem robót (pdf 167 kB) ;
  4. Załącznik nr 9a – Projekt wykonawczy i warunki przyłączenia (pdf  3,71 MB);
  5. Załącznik nr 9b – Projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, PLAN SYTUACYJNY (pdf 1,34 MB);
  6. Załącznik nr 9c – projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, SCHEMAT ZASILANIA SORTOWNI ODPADÓW (pdf 944 kB);
  7. Załącznik nr 9d – projekt wykonawczy i warunki przyłączenia, PRZEDŁUŻENIE WARUNKÓW (pdf 400 kB);
  8. Załącznik nr 10 – wytyczne zasilania opracowane przez dostawcę technologii (pdf 1,07 MB).
  9. Informacja z otwarcia ofert (pdf 412 kB)
  10. Informacja o wyniku postępowania (pdf 454 kB)

 

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.