Zmiana numeru telefonu
Czytaj

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.   Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.   Jednocześnie spółka informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 17.03.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki […]

Czytaj
zamówienie na dostawę używanego samochodu
Czytaj

Dostawa używanej śmieciarki – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach ogłasza zamówienie na dostawę używanego samochodu – śmieciarki do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   Rocznik pojazdu objętego zamówieniem nie […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na ochronę osób i mienia oraz sprzątanie

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na dostawę paliwa

Zachęcamy do składania ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, w ciągu roku, 100 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. OGŁOSZENIE O PRZETARGU – PALIWO SIWZ PALIWO 2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
Czytaj

Przetarg raz jeszcze

Ponieważ poprzedni przetarg został unieważniony, ponownie zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do zagospodarowania będą zbelowane, a waga jednej […]

Czytaj
selektywna zbiórka odpadów
Czytaj

Zmiany, czyli co wrzucamy do jakiego worka

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi zmieni się sposób segregacji. Mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej dostaną trzy worki na selektywną zbiórkę: – niebieski z przeznaczeniem na […]

Czytaj
Czytaj

Wygrany przetarg – nowe harmonogramy

Miło nam poinformować, że w wyniku wygranego przetargu na „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze 12 gmin – uczestników Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach” od 1 stycznia 2016 r. nasza firma będzie w zakresie objętym przetargiem obsługiwać gminy: – Baćkowice – Iwaniska – Bogoria – Lipnik – […]

Czytaj
Czytaj

Rozporządzenie podpisane przez Ministra

W listopadzie br. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Po wejściu w życie jego przepisy będą regulowały funkcjonowanie takich zakładów jak nasz, zlokalizowany w Janczycach, w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Czytaj

Myśl o zdrowiu – nie pal śmieci!

Rozpoczyna się sezon grzewczy i na pewno wiele osób znów poczuje pokusę, by wykorzystać generowane przez siebie odpady jako paliwo do ogrzewania własnych mieszkań i domostw. Nim jednak plastikowe butelki, zaolejone szmaty czy inne śmieci zostaną wrzucone do pieców,

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 23.04.2020 r. wznawia działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.