Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

MZGOK zajmuje się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Realizuje kompleksową usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu samorządów należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

fundusze europejskie RPO

Aktualności

W Wielki Piątek PSZOK czynny do godz. 12:00

W Wielki Piątek PSZOK czynny do godz. 12:00

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. informuje, że w Wielki Piątek, 29 marca 2024 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach będzie czynny do godziny 12:00.

Dostawa worków do segregacji – zaproszenie do składania ofert

Dostawa worków do segregacji – zaproszenie do składania ofert

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa worków do segregacji odpadów”. Postępowanie...

Harmonogramy odbioru odpadów

Tutaj znajdziesz harmonogram odbioru odpadów dla swojej miejscowości na rok 2024

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.

Edukacja

Jak segregować odpady?

Informacje na temat segregacji

Odpady problemowe i niebezpieczne

Odpady, które nie mogą trafić do pojemników/worków służących do selektywnego zbierania odpadów. Co dalej?

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

Edukacja ekologiczna

Poradniki, multimedia, dla nauczycieli, zwiedzanie zakładu...

Program działaj z impetem

Przedsięwzięcie edukacyjne jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań i jest ukierunkowane na upowszechnianie zasad segregacji butelek PET